OM GASPOOL

Gaspool är en gemensam inköpsportfölj för aktiva företagskunder som inte har möjlighet att bevaka priserna på gasmarknaden. Den som ansluter sig till Gaspool tar del av en större inköpsvolym, vilket ger både bättre avtalsvillkor och lägre gaspriser.

Som medlem tar du bara ett beslut och det är när du går med i Gaspool. Förvaltningen av Gaspool sker aktivt av en erfaren gasinköpare som bevakar utvecklingen på gasmarknaden och agerar genom att ständigt välja mellan rörliga och fasta priser.

Välkommen som medlem!